Voor het verschaffen van dubbele authenticatie voor uw account werken we samen met een vooraanstaande externe partij op het gebied van online beveiliging. Als cookies van derden niet in uw browser zijn ingeschakeld, is het misschien nodig om elke keer een verificatiecode in te voeren als u zich bij uw account aanmeldt. We adviseren om cookies van derden voor uw browser ingeschakeld te houden om het aantal verificatieverzoeken te beperken. Als u vaak van browser wisselt, adviseren we om cookies van derden in te schakelen en bij elke browser te verifiëren. Zorg dat u Onthoud dit apparaat selecteert wanneer u verifieert. 

Als u cookies van derden niet ingeschakeld wilt houden, kunt u uw voorkeuren na verificatie terugzetten op het vorige niveau. Als u uw browsergeschiedenis en cookies wist, dient u mogelijk een nieuwe verificatiecode in te voeren en uw instellingen tijdelijk weer te wijzigen in 'altijd / cookies van derden toestaan'.

Nadat u uw instellingen heeft bijgewerkt om cookies van derden toe te staan, is het misschien nodig om uw browser opnieuw te starten om de wijzigingen door te voeren. Er volgt nog een laatste controle en daarna wordt uw apparaat 12 maanden lang herkend. We raden u ook aan om geen privé- of incognitoschermen te gebruiken om door uw account te navigeren. Deze modi zijn namelijk speciaal ontworpen om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen.